กินเจดีต่อสุขภาพอย่างไร

 • Last modified on:3 ปี ago
 • Reading Time:2Minutes
 • Post Words:8Words
 • PostView Count:258Views

กินเจดีต่อสุขภาพอย่างไร

 

          ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจของปี 2564 ซึ่ง ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2564 รวมเป็นเวลา 9 วัน ซึ่งบางท่านจะทำการเริ่มรับประทานตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถือว่าเป็นการล้างทอง ซึ่งรวมเป็น 10 วันก็ได้ ทำไมเราต้องกินเจ กินเจแล้วได้อะไร แล้ว เทศกาลกินเจถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและ กินเจดีต่อสุขภาพอย่างไร วันนี้ สุขภาพดีดี.com มีคำตอบให้ทุกท่านค่ะ

เทศกาลกินเจเริ่มต้นมาจากไหน ?

          คำว่า “เจ” ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “อุโบสถ หรือการรักษาศีล 8” ของศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งในอดีตจะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล 8 ข้อ และไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตและสัตว์ต่างๆ ช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่า กินเจ ไปด้วย แต่ถึงกระนั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่งดเนื้อสัตว์ อาหาร และเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และรวมถึงการรักษาศีล ประพฤติตนตามหลักของศาสนาพุทธ สำรวม กาย วาจา และใจ  

อาหารเจคืออะไร?

          อาหารเจเป็นอาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มีเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ชนิดใดเลย (เช่น นม ไข่ น้ำผึ้ง น้ำปลา เจลาติน คอลลาเจน) และไม่ปรุงด้วยผักที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ กระเทียม หอม (ทุกชนิด) หลักเกียว กุยช่าย และผักชี เนื่องจากผักเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธาตุในร่างกาย บ้างเชื่อว่าผักเหล่านี้เพิ่มความกำหนัดหรือมาจากเลือดของสัตว์ตามตำนานจีน ทำให้อาหารเจไม่มีกลิ่นคาว
เมื่อมีการงดรับประทานเนื้อสัตว์ ทำให้ผู้ที่กินเจหันมาบริโภคธัญพืชในธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งโปรตีน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเป็นหลัก

ทำไมต้องล้างท้อง?

          การล้างท้องกินเจ คือ จะเกิดขึ้นก่อนเริ่มต้นเทศกาลกินเจ 1 – 2 วัน โดยส่วนมากจะนิยมล้างท้องก่อนกินเจจริง ๆ 1 วัน เพื่อชะล้างเนื้อสัตว์ หรืออาหารต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกให้หมดสิ้น เมื่อถึงวันถือศีลกินเจ ร่างกายจะได้สะอาด พร้อมถือศีลกินเจตามประเพณี

 

ช่วงเวลาเทศกาลกินเจ

          ช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 10 หรือเดือนตุลาคมของไทย หากนับจะสามารถนับได้ทั้งหมด 9 วัน 9 คืน

เทศกาลกินเจ เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่?

          เริ่มวันที่ 6 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2564 

ทำไมถึงต้องกินเจ?

 

          เราสามารถแบ่งจุดประสงค์ของการกินเจได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กินเพื่อสุขภาพ กินด้วยจิตเมตตา และกินเพื่อเว้นกรรม ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีจุดมุ่งหมายในการกินเจที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กินเพื่อสุขภาพ หากมองว่าอาหารเจเป็นอาหารประเภทชีวจิต เมื่อกินติดต่อกันไปช่วงเวลาหนึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลเพราะ รับประทาน ผัก เป็นหลัก จะสามารถขับพิษของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ อีกทั้งยังสามารถปรับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ
 • กินด้วยจิตเมตตา เนื่องจากอาหารที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ ผู้มีจิตเมตตาจะพยายามลด ละ เลิก การรับประทานเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีแนวคิดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นก็มีจิตใจและที่สำคัญมีความรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับคนเรา
 • กินเพื่อเว้นกรรม เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนั้นเป็นการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อของสัตว์นั้นๆมารับประทาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าเองก็ตาม การซื้อจากผู้อื่นก็เหมือนกับการจ้างฆ่าเพราะถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่ามาขาย กรรมที่สร้างนี้จะติดตามสนองเราในไม่ช้าทำให้สุขภาพร่างกายอายุขัยของเราสั้นลงเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อผู้หยั่งรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้จึงหยุดกินหยุดฆ่าหันมารับประทานอาหารเจ
กินเจ ห้ามกินอะไร?

 

 1. งดเว้นเนื้อสัตว์ และห้ามทำอันตรายต่อสัตว์
 2. งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์
 3. งดอาหารรสจัดทั้งหมด
 4. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน) กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ และของมึนเมาต่าง ๆ เพราะผักดังกล่าวนี้ เป็นผักที่มีรสหนัก เนื่องจากเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงจะทำลาย พลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ
 5. งดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด

วิธีการปฏิบัติตนระหว่างกินเจ

 1. ชำระร่างกายให้สะอาดตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 2. ทำความสะอาดเครื่องครัวและแยกใช้คนละส่วนกับผู้ที่ไม่ได้ถือศีลกินผัก
 3. ควรสวมชุดขาวตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 4. ประพฤติตนดีทั้งกายและใจ
 5. ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 6. ผู้ที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ไม่ควรร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก
 7. หญิงมีครรภ์ไม่ควรดูพิธีกรรมใด ๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 8. หญิงมีประจำเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใด ๆ ในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก
 9. ห้ามดับตะเกียงในสถานที่กินเจทั้ง 9 ดวง เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเก้าฮ้วงฮุดโจ้ว ซึ่งต้องจุดไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะจบพิธีกินเจ และหากตะเกียงดับก็จะถือว่าไม่เป็นสิริมงคล รวมทั้งการกินเจก็จะไม่สมบูรณ์ด้วย

 

ประโยชน์ของการกินเจ

 1. ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกได้หมด เนื่องจากในช่วงของการกินเจจะทำให้ชำระสารพิษที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายเพราะสารอาหารจากพืชผักและผลไม้จะช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติ
 2. เมื่อรับประทานอาหารเจหรืองดเนื้อสัตว์เป็นเวลานาน ร่างกายจะทำการปรับตัวให้ชินมากขึ้น เสื่อมสลายช้าลง ทำให้อายุยืนยาว มีผิวพรรณสดชื่นผ่องใส ร่างกายแข็งแรงรู้สึกมีสุขภาพดี
 3. อวัยวะหลักสำคัญภายในแข็งแรงทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์
 4. ร่างกายสามารถต้านทานต่อสารพิษต่าง ๆ เนื่องจากซึ่งสารอาหารในพืชผัก จะช่วยให้เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายสามารถทนต่อการทำลายจากรังสีต่าง ๆ ได้
 5. การกินเจทำให้เกิดความเมตตา เกิดความสงบสุขุม อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่โมโหง่าย ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้บารมีธรรมสูงขึ้นเรื่อย ๆ
 6. หยุดการสร้างบาป เวรกรรม ทำให้ไม่เกิดการอาฆาต พยาบาท จึงปราศจากศัตรูทั้งมนุษย์และสัตว์ที่คิดมุ่งทำร้ายตามจองเวร

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

คลิกที่ดาว เพื่อให้คะแนนบทความ

Average rating 4 / 5. Vote count: 3