อันตราย น้ำมันเก่า

  • Last modified on:2 ปี ago
  • Reading Time:1Minute
  • Post Words:24Words
  • PostView Count:194Views

อันตราย น้ำมันเก่า

       ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารทอดเป็นที่นิยมมาก เช่น ไก่ทอด หมูทอด หรือแม้กระทั่งอาหาร Junk food ต่างๆก็ใช้วิธีการทอดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการซื้ออาหาร ไม่ว่าจะเป็นจากร้านค้าตามข้างทาง ร้านของทอดในตลาด หรือตามศูนย์อาหารการค้าต่างๆ

 

       พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดอาหารของผู้ประกอบการ เป็นน้ำมันที่นำกลับมาทอดซ้ำไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนหรือเติมน้ำมันใหม่ก็ต่อเมื่อเห็นว่าน้ำมันเก่าชักทำให้อาหารดูไม่น่าทาน เช่น น้ำมันมีสีดำคล้ำ ควันดำ หนืด เหม็นไหม้ และเป็นฟองเมื่อไร จึงได้เวลาเปลี่ยนเมื่อนั้น

 

       จากการรายงานของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) พบว่าในช่วงระยะเวลาที่ข้าวยากหมากแพง ราคาต้นทุนของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีพฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมากกว่าปกติทั่วไปอย่างมาก

 

       ซึ่งวันนี้สุขภาพดีดี.com ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อันตราย น้ำมันเก่า มาให้ทุกคนได้อ่านและทำความเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหากรับประทานน้ำมันเก่ามากเกินไป

 

น้ำมันเก่าปนเปื้อนอะไร?

       นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับสี และกลิ่นของน้ำมัน เมื่อใช้ทอดซ้ำเป็นเวลานานๆ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพจะมีสารพิษอันตรายเกิดขึ้น 2 ตัวคือ

  • โพลาร์ (Polar compounds) เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง
  • โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

 

น้ำมันทอดซ้ำ อันตรายอย่างไร?

 

       สารพิษทั้ง 2 ตัวที่พบในน้ำมันเสื่อมสภาพมีผลการทำให้อัตราการตายของเซลล์เพิ่มขึ้นและแสดงผลต่อความผิดปกติของเซลล์อย่างมีนัยสำคัญ

 

       ดังนั้นอาหารที่ทอดจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพจะทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายสูงขึ้น เนื่องจากตัวสาร โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ที่เป็นสารตั้งต้นที่มีส่วนก่อให้เกิดโรคมะเร็งในร่างกาย 

 

       ยังไม่พอเท่านั้น พบว่าสารดังกล่าวเมื่อระเหยในอากาศขณะที่ทอดเป็นอันตรายต่อตัวผู้ประกอบการอาหารเองที่สูดดมเข้าไปด้วย สอดคล้องกับรายงานทางระบาดวิทยาที่ศึกษาพบว่า

 

       แม่บ้านหญิงชาวจีนไต้หวันที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ประกอบอาหารที่ใช้น้ำมันและเกิดควันคลุ้งกระจายเป็นประจำและต้องสูดดมเป็นเวลานานได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการศึกษานี้ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ควรเปลี่ยนน้ำมันตอนไหน?

       สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงฯ กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด หรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายให้มีได้ไม่เกิน 25% ของน้ำหนัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำอย่างง่าย

 

       เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ตรวจสอบว่า ควรจะต้องเปลี่ยนน้ำมันใหม่เมื่อไร ชุดทดสอบที่มีชื่อเรียกกันว่า ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งเอาไว้ทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอด ซึ่งมีความแม่นยำถึง 99.2% รู้ผลได้ภายใน 3 นาที

ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ (สารโพลาร์) - บริษัท เวิลด์เคมีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำหน่ายเคมีทั่วไปเคมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อม : Inspired by LnwShop.com

 

น้ำมันทอดซ้ำเอาไปทำอะไรได้บ้าง?

       การสำรวจพฤติกรรมของประชาชนที่ประกอบอาหารทอด พบว่ามีการทิ้งน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ำทำให้ท่ออุดตัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังไม่หมดเท่านั้นพบว่ายังมีการนำน้ำมันเสื่อมสภาพไปขายให้กับผู้ซื้อน้ำมันเก่า ซึ่งหลายครั้งน้ำมันเสื่อมสภาพเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

 

       ไม่ว่าจะเป็นการนำไปฟอกสีให้ใสใส่ถุงพลาสติกไม่มีฉลาก แล้วนำกลับมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตามตลาดนัด และตลาดสด หรือน้ำมันเสื่อมสภาพที่มีสีดำและความหนืดมาก จะถูกนำไปทาเส้นก๋วยเตี๋ยว ย้อนกับมาเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเอง

 

       การจัดการให้น้ำมันเสื่อมสภาพไปผลิตเป็นไบโอดีเซล จะช่วยตัดวงจรน้ำมันเสื่อมสภาพไม่ให้เข้ามาในวงจรอาหาร ยังเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งมีการประมาณว่า หากน้ำมันเสื่อมสภาพทั้งหมดของประเทศถูกจัดการด้วยแนวทางนี้ จะมีแหล่งพลังงานทดแทนใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์การเกษตรที่มีรอบต่ำได้ดี ไม่น้อยกว่า 100 ล้านลิตรต่อปี

 

       การดำเนินการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากพิษภัยของน้ำมันทอดซ้ำที่ดีที่สุดคือ เปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารก่อนเสื่อมสภาพ ซึ่งจะทราบได้โดยรู้รอบระยะเวลาเปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่ใช้ทอดและการจัดการกับน้ำมันทอดเสื่อมสภาพแล้วอย่างเหมาะสมมิให้กลับสู่วงจรอาหารอีก

 

ที่มาข้อมูล : โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

คลิกที่ดาว เพื่อให้คะแนนบทความ

Average rating 0 / 5. Vote count: 0