เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

  • Last modified on:2 ปี ago
  • Reading Time:2Minutes
  • Post Words:48Words
  • PostView Count:100Views

เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

 

             เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงสิ้นปีแต่สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีท่าทีที่จะดีขึ้นได้ การแพร่ระบาดที่เป็นวงกว้างทำให้ไทยต้องล็อกดาวน์ประเทศ ปิดสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญคือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่หรือ New normal ซึ่งโจทย์สำคัญของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวคือจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวไทยมีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

 

             นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหต (สคอ.) กล่าวว่า สสส. ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ระดมความคิดว่าจะช่วยกันทำอย่างไรให้ประเทศไทยของเรามีความปลอดภัยมากขึ้น หัวใจสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ จะทำอย่างไรให้ระบบการท่องเที่ยวของไทยปลอดภัย

 

             นางสาวมาลัย มินศรี ผู้จัดการโครงการวัฒนธรรมสร้างสุข-ท่องเที่ยวปลอดภัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า สสส. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานการท่องเที่ยว SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในชุมชน โดยมีการกำหนดสัญลักษณ์ SHA และพัฒนาเรื่องนี้ไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมท่องเที่ยว ชวนชุมชนมาพลิกฟื้นคุณค่าวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ สร้างมูลค่า สร้างเศรษฐกิจ รายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้ตอบโจทย์ที่ว่า ทำอย่างไรให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ชุมชน การท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากโควิด-19 และอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น

เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

             เครื่องหมาย SHA สังเกตได้จากที่ไหนบ้าง?  เครื่องหมาย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จึงเป็นมาตรฐานการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเข้าใช้บริการของผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

2.โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม

3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

4.ยานพาหนะ

5.บริษัทนำเที่ยว

6.สุขภาพและความงาม

7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

9.การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ

10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

             ซึ่งผู้ประกอบการที่ปรับปรุงมาตรฐานจนผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอุปกรณ์ทำความสะอาด และด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อแสดงว่าผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

 

             ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยจะมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และถ้าหากไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้

 

เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

💙 1. หากต้องการไปเที่ยวหาข้อมูลสถานที่ท่องท่องเที่ยวที่จะไป ศึกษาพื้นที่ การเดินทาง ที่พัก เอาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เนื่องจากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน หากพื้นที่ที่จะไปเที่ยวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดควรหลีกเลี่ยงหรือทำการเลื่อนการท่องเที่ยวนั้นไปก่อน

💜 2. วัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญ และสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วควรจัดเตรียมเอกสารแสดงการฉีดวัคซีนเอาไว้ให้พร้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

💙 3. จัดเตรียมใบรับรองตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย RT-PCR Test หรือ ATK เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรณีต้องเดินทางโดยเครื่องบิน หรือเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ควบคุม หรือแม้กระทั่งในกรณีที่หากต้องการตรวจเพื่อความมั่นใจ ควรจะเก็บหลักฐานการตรวจนั้นเอาไว้ได้

💜 4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ สามารถป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโควิด-19ได้ ควรหลีกเลี่ยงหน้ากากผ้าเนื่องจากมีการสะสมของแบคทีเรียง่ายกว่า

💙 5. เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกๆสถานที่เพื่อลดความแออัดและลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อ

💜 6. ล้างมือให้บ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ ตลอดเวลา ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หรือสัมผัสจุดสัมผัสร่วม

💙 7. เมื่อเข้าที่พักควรอาบน้ำ ชำระร่างกายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19

💜 8. หมั่นสังเกตสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) มาตรฐานการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเข้าใช้บริการของผู้ประกอบการ เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่หรือสถานบริการแห่งนั้นมีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

             ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะมีแนวโน้มเริ่มดีขึ้น สิ่งที่ สสส. ยังคงเน้นย้ำและส่งเสริมให้การเกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่เสมอบนชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยการช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ปกปิดข้อมูล ร่วมกันสร้างความมาตรฐานความปลอดภัยให้การท่องเที่ยวไทย สร้างรายได้ให้ชุมชน ฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

คลิกที่ดาว เพื่อให้คะแนนบทความ

Average rating 0 / 5. Vote count: 0