หมวดหมู่: สุขภาพด้านหอบหืดและภูมิแพ้ By หมอแอน

สุขภาพด้านหอบหืดและภูมิแพ้ By หมอแอน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหืด แลัวภูมิแพ้ ที่ให้การดูแล รักษา จนผู้ป่วยหายนับ 1,000 ฝากชื่อไว้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และ เอกชนมากมาย ทั้งยังเป็นประทานสมาคมโรคหอบหืดแห่งประเทศไทย