วัคซีนจอห์นสัน ขึ้นทะเบียนแล้ว เช็ค Effect ที่ควรรู้

  • Last modified on:3 ปี ago
  • Reading Time:2Minutes
  • Post Words:81Words
  • PostView Count:175Views

วัคซีนจอห์นสัน ขึ้นทะเบียนแล้ว เช็คเอฟเฟคที่ควรรู้

 

  • ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุด

ที่พบใน J&J COVID-19

คืออาการปวดบริเวณที่ฉีดปวดศีรษะ

และอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

 

  • มีผู้ป่วยแพ้วัคซีน J&J น้อยกว่า

เมื่อเทียบกับวัคซีน Moderna-NIAID และ Pfizer-BioNTech

 

  • องค์การอาหารและยา

จะยังคงตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีน J&J

ในขณะที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)

มีความเห็นชอบในกรณีการใช้งานสําหรับวัคซีน COVID-19

แบบฉีดโดสเดียวที่พัฒนาโดย บริษัท ย่อยของ

Johnson & Johnson Janssen Biotech

 

เช่นเดียวกับวัคซีน mRNA ทั้งสอง ของไฟร์เซอร์ และ โมเดอร์นา

ที่ได้รับการอนุมัติในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา วัคซีนจอห์นสัน

มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง โดยทำอาศัยการพักผ่อน หรือ ยาแก้ปวด

ที่หาซื้อได้ทั่วไป และจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยอาการแพ้วัคซีน J&J

น้อยกว่า เมื่อเทียบกับวัคซีน Moderna-NIAID และ Pfizer-BioNTech

แม้ว่า J&J รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ว่าผู้เข้าทดลอง 2 คนมีอาการแพ้รุนแรง

โดยองค์การอาหารและยาจะยังคงตรวจสอบความปลอดภัย

ของวัคซีน J&J ในขณะที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

 

เจ็บปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงที่เห็นในการทดลอง แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก

 

1.ประการแรกคือปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด

ที่มักจะเจ็บปวด, ผิวหนังแดง, หรือบวมที่บริเวณที่ฉีด

 

2.ผลข้างเคียงภายใน

มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่นความเมื่อยล้า

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ และ อาจมีไข้

 

ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิก แสดงให้เห็นว่าประมาณครึ่งหนึ่ง

ของคนที่ได้รับวัคซีนมีปฏิกิริยาการแพ้อาการที่ 1

ความเจ็บปวดที่บริเวณที่ฉีด เป็นสิ่งที่พบบ่อยที่สุด ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกกรณี

 

โดยมีผลใน 2 วัน หลังจากได้รับแล้ว

มีอาการปวด และ แดงเป็นเวลา 2 วันโดยเฉลี่ย

และบวมเป็นเวลา 3 วันโดยเฉลี่ย

แต่น้อยกว่า 3 % ของคนที่มีผลข้างเคียงนานกว่า 7 วัน.

 

ผลข้างเคียงที่รุนแรง มีน้อยกว่า 1 %

ของคนที่มีอาการปวดอย่างรุนแรง. คนจํานวนน้อยมีรอยแดง

ตรงผิวหนังใกล้กับบริเวณที่ฉีดหรือบวม

ทั้งหมดของผลข้างเคียง เหล่านี้

มีการรายงาน ว่าเกิดบ่อยขึ้นในหมู่คนที่มีอายุ

18 ถึง 59 ปีเมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

หรือจะบอกว่า ไม่ค่อยมีผลการแพ้ ในผู้สูงอายุ

 

ผลข้างเคียงนี้ เกิดขึ้นในประมาณ 55 % ของผู้ที่ได้รับวัคซีน

อาการที่พบบ่อยสุด คือ อาการปวดหัวอ่อนเพลีย

และปวดกล้ามเนื้อ และ ในจํานวนน้อย มีคนที่มีอาการคลื่นไส้ และ มีไข้

 

หลังจากฉีด 2 วัน มักจะมีอาการ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

และปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉลี่ย 2 วัน

คลื่นไส้และมีไข้ เฉลี่ย 1 วัน

และมีน้อยกว่า 2 % ที่ผลยาวนานกว่า 7 วัน

 

โดยที่พบมากที่สุดคือความเมื่อยล้า, อาการปวดกล้ามเนื้อ, และมีไข้.

พบในหมู่ผู้ใหญ่ มากกว่า ที่จะเกิดกับผู้สูงอายุ

ข้อยกเว้นหนึ่ง คืออาการคลื่นไส้ ซึ่งเกิดขึ้นในอัตราเดียวกัน ในทั้งสองกลุ่ม

ประมาณ1 ใน 5 ของคนที่รายงานการใช้ยา

เพื่อบรรเทาอาการปวด หรือ ไข้ของพวกเขา

ภายใน 1 สัปดาห์ของการฉีดวัคซีนของพวกเขา

นี่เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเกิดในกลุ่มผู้ใหญ่ หรือจะบอกว่าเกิดบ่อย

J&J เปรียบเทียบกับวัคซีน mRNA อย่างไร?

อาจเป็นเรื่องยาก ที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีน

ที่ผ่านการทดสอบ ในการทดลองทางคลินิก

ที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ประเภทของผลข้างเคียงที่เห็นจากวัคซีน J&J

นั้นสอดคล้องกับผู้ที่มีประสบการณ์

จากผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม “ในการทดลองทางคลินิก [สําหรับวัคซีน J&J]

มีคนรายงานผลข้างเคียงน้อย

เมื่อเทียบกับไฟเซอร์หรือโมเดิร์นนา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบ J&J กับยา Pfizer หรือ Moderna ถึงสองครั้ง

 

กว่าร้อยละ 80 ของคนที่ได้รับ วัคซีน Moderna-NIAID ,วัคซีนไฟเซอร์

ปฏิกิริยาแพ้สูงกว่าวัคซีน J&J สําหรับวัคซีน Moderna-NIAID ประมาณ 55 %

ของผู้ที่ได้รับโดสแรก คล้ายกับวัคซีน J&J – แต่ 80 % มีอาการแพ้แบบที่ 2

หลังจากได้รับโดส 2

 

วัคซีน Pfizer-BioNTech ยังมีอัตราปฏิกิริยาแพ้ สูงกว่าวัคซีน J&J

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังได้รับโดส 2 ของวัคซีน mRNA

อาจเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของคุณเป็น primed จากการรับยาครั้งแรก”

การทดลองทางคลินิกให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน

แต่รัฐบาลกลางยังคงติดตามผลของวัคซีนหลังจากได้รับการอนุมัติ

 

ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบวัคซีนผ่าน แอพสมาร์ทโฟน V-safe

และระบบ การรายงานผลไม่พึงประสงค์ของ

วัคซีน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้ประชาชนทั่วไป

สามารถอ่านรายงานผลข้างเคียงที่พวกเขาพบหลังจากฉีดวัคซีน

เมื่อใดก็ตาม ที่คุณรับวัคซีน แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

จากวัคซีนสิ่งสําคัญคือต้องรายงานแพทย์ หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพราะเราต้องการดูว่าเมิื่อฉีดวัคซีนเข้าไปแล้ว

มันมีผลอย่างไรในกลึ่มประชากรที่กว้างขึ้น เมื่อนานไป

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

คลิกที่ดาว เพื่อให้คะแนนบทความ

Average rating 0 / 5. Vote count: 0