ปันรัก ปันน้ำใจ นวัตกรรมเพื่อลมหายใจน้อง

ปันรัก ปันน้ำใจ นวัตกรรมเพื่อลมหายใจน้อง

ปันรัก ปันน้ำใจ นวัตกรรมเพื่อลมหายใจน้อง

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีพิธีจัดมอบ อุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Spacer) เพื่อให้ในสาธารณะกุศล

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งศูนย์ อำนวยการจิตอาสา

กระทรวงอุตสาหกรรม “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

อาคารต้นคิด แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ไทยเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ เชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ

และ พัฒนาสังคม ร่วมกับภาครัฐ และมอบหมายให้สถาบันพลาสติก จัดทำ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกิจกรรม “ปันรัก ปันลมหายใจ นวัตกรรมไทยเพื่อลมหายใจน้อง” มีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ขาดแคลน โดยโรคหืด และ ระบบทางเดินหายใจ คือหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และ ผู้สูงอายุ

ที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยพ่นยา หรือ กระบอกกักเก็บยาที่เรียกว่า Spacer”

 

 

 

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

สถาบันพลาสติก ได้ร่วมกับ ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด

และ ระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพ่นยา โรคหืด (Thai Kit Spacer)

เพื่อให้ผู้ป่วย สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง  โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้มากที่สุด

จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

ปันรัก ปันน้ำใจ  ได้อธิบายว่า Spacer คืออะไร?

อุปกรณ์ช่วยพ่นยาหรือกระบอกกักเก็บยาเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่สามารถหายใจ

ได้ตรงกับจังหวะพ่นยา ทำให้ตัวยาฟุ้งกระจายไปในอากาศโดยเปล่าประโยชน์

และเหลือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจไปสู่ปอดเพียงร้อยละ 60-70

จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการรักษาในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิต

จากการพ่นยาไม่ถูกวิธีสูงถึงประมาณ 1,500 คน แต่เนื่องจากกระบอกกักเก็บยาซึ่งนำเข้า

จากต่างประเทศนั้น มีราคาค่อนข้างสูงประมาณชิ้นละ 1,400 บาท

ผู้ป่วยจำนวนมากจึงเข้าไม่ถึงอุปกรณ์ดังกล่าว เฉลี่ยแล้วผู้ป่วยทั่วประเทศ

มีอุปกรณ์ช่วยพ่นยาเพียงร้อยละ 8 จึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้านั้นเอง

 

ไม่เพียงแต่ Spacer” ที่ทางอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ได้พัฒนา

ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อีกหลายผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้พัฒนาขึ้น ด้วยเจตนารมณ์เดียวกัน คือการลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ที่มีราคาค่อนข้างสูง พร้อมกับผลักดัน ส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย ให้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต โดยทาง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ได้ให้การสนับสนุน แนะนำ และเป็นที่ปรึกษา

เพื่อให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้แข่งขันทัดเทียมกับต่างประเทศได้ในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refferent : Dr.Ann

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

คลิกที่ดาว เพื่อให้คะแนนบทความ

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

อ่านจบแล้ว แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •