นอนไม่หลับ นอนไม่ดี มีความเกี่ยวข้องกับความอ้วน

นอนไม่หลับ นอนไม่ดี มีความเกี่ยวข้องกับความอ้วน

นอนไม่หลับ นอนไม่ดี มีความเกี่ยวข้องกับความอ้วน

การที่เราไม่นอนหลับ หรือ นอนหลับไม่เพียงพอ ใน 1 คืนนั้น

ส่งผลต่อความยาก ในการควบคุมเรื่อง ความอยากอาหาร

และนั่นส่งผล ให้คุณภาพ ของสุขภาพของคุณ เป็นไปในทิศทางที่เลวร้าย

ได้แก่โรคอ้วน ความดันโลหิต และ เบาหวานประเภท 2

 

โดยการศึกษาในเรื่องระดับ และ คุณภาพของการนอนนั้น มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพแน่นอน

ในการศึกษานั้น ได้แสดงผลของการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องขอความอ้วนที่มากขึ้น วัดจาก BMI

โดยมาตรการประเมินเบื้องต้นนั้น ผู้ศึกษาสอบถามโดยตรงๆ กับผู้เข้าร่วมการศึกษาว่า จดจำเรื่องของชั่วโมง

ของการนอนหลับ นอนไม่หลับ ได้มากน้อยแค่ไหน วันไหนนอนมาก วันไหนนอนน้อย เพื่อเข้าสู่การวินิจฉัยผล

 

โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้เทคโนโลยี ของการติดตามสุขภาพของการนอน โดยมีอยู่ทั้งในโทรศัพท์

Smart Watch และ เครื่องออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ ในการติดตาม ทั้งเรื่องของการออกกำลังกาย

ชั่วโมงการนอนหลับ และ คุณภาพของสุขภาพ ในเรื่องดัชนีมวลกาย หรือ (BMI)

ในการศึกษานี้ ทดลองในกลุ่มตัวอย่างที่กว้างมาก เป็นจำนวนถึง 120000 คน เป็นระยะยาวนานกว่า 2 ปี

 

ผู้วิจัย หรือ ทำการศึกษานั้น พบความแตกต่างอย่างชัดเจน ในผู้ที่นอนพอ และ ไม่พอ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับเรื่องของความอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยผู้ที่มีดัชนีมวลกายที่ 30 (ภาวะอ้วน) มีชวงระยะเวลา

ในการนอนหลับเฉลี่ย ต่ำกว่าบุคลล ที่ไม่ได้เป็นโรคอ้วน แค่เพียวเล็กน้อย

 

โดยที่บอกว่านอนน้อยกว่านั้น น้อยกว่าแค่เพียงนิดเดียว นิดจริงๆ เพราะว่า คนที่มีภาวะอ้วนนั้น

นอนหลับน้อยกว่า ผู้ที่มีร่างกายปกติ เพียง 15 นาที เป็นสิ่งที่น่าตกใจ และ ประหลาดใจมาก

ว่าทำไมการนอนน้อยกว่า แค่ 15 นาที กลับส่งผลให้ภาวะอ้วน พุ่งขึ้นมาได้ โดยที่ค่า BMI 30

ในคนปกตินั้นไม่ควรเกิน 24

 

ทางเลือกธรรมชาติสำหรับผู้เป็นเบาหวาน 

 

การศึกษาดังกล่าวนี้ มีข้อจำกัดบางประการ โดยการทดลอง ไม่รวมในเรื่องของการงีบหลับ ต่อวัน

และไม่ถูกนำมานับรวม เนื่องจากนับแค่เวลานอน ที่คนเราควรนอนหลับเพียงเท่านั้น จึงทำให้ ไม่สามารถ

นำมาพิจารณา ร่วมด้วยได้ และ ผู้ที่สวมใส่ อุปกรณ์ติดตามพฤตินั้น มีอายุที่น้อยกว่า ผู้ที่ไม่สวม และ ยังมีฐานะ

ทางการเงิน และ สังคม ที่ดีกว่าผู้ที่ไม่สวมใส่ อีกด้วย เพราะอุปกรณ์ค่อนข้างมี ราคาที่สูง ในบางชิ้น

แถมยังไม่ได้รับ การยอมรับ เรื่องของการติดตามผลสุขภาพ จากศูนย์ที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ชี่ยวชาญอีกด้วย

 

เนื่องจากการศึกษานี้ มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก หรือ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ทั้งยังมีฐานะดีกว่า

ดังนั้นแล้ว การมองแนวโน้ม ในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดี ก็อาจจะเกิดแค่กับกลุ่ม ที่มีฐานที่ไม่ดี

และ ผู้สูงอายุมากกว่ารึเปล่า? ในมุมมองของนักวิชาการ เนื่องจากขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี

ที่คอย Tracking เรื่องของสุขภาพ อย่างชัดเจน ทำให้ขาด เรื่องของการระวังในการใช้ชีวิต

และ การดูแลบริหารสุขภาพของตนเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว การเข้ารับการตรวจผลลัพธ์

ของร่างกาย จำเป็นต้องเข้าตรวจกับสถานที่ ที่เชื่อถือได้เท่านั้น โดยผ่านกระบวนการ FDA

 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า อย่างน้อย การติดตามก็กินระยะเวลาการศึกษากว่า 2 ปี ได้ติดตามกลุ่มจำนวนกว้าง

ทำให้การศึกษา มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน สามารถยืนยันผลได้ และ มีผลลัพธ์ที่ไม่ต่างจากสมมติฐานมากนัก

 

ในตอนที่เรา ยังกำหนดเรื่องของความเชื่อมโยงไม่ได้ เรื่องของการนอน และ สุขภาพที่แย่มากขึ้น

การศึกษานี้ เป็นตัวช่วยพิสูจน์ผลลัพธ์ ว่าการนอนที่แย่ หรือ การนอนไม่หลับนั้น ส่งผลต่อโรคอ้วน

และโรคอื่นๆ จริง เพราะการควบคุมน้ำหนัก ทำได้ยากขึ้น ถ้าคุณไม่นอน เพราะผล มีความเกี่ยวข้อง

ในส่วนของเรื่องระยะเวลา ในการนอนหลับด้วย เนื่องจากการนอนหลับที่น้อยกว่า ส่งผลให้อ้วนจริง

 

ความเชื่อมโยงระหว่างการ นอนไม่หลับ และ การกินอาหาร

 

มีเหตุ และ ผล ทางวิทยาศาสตร์ ที่จะบอกได้ว่า ทำไมนอนน้อย แล้วจึงอ้วน

เนื่องจากการนอนไม่หลับ หรือ เวลานอนน้อยกว่าผู้อื่นนั้น ส่งผลให้ฮอร์โมน ที่ชื่อว่า

เกรลินสไปค์ และเลปติน เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ซึ่งเป็นฮอร์โมน ที่กระตุ้นเรื่องความหิว

หิวแล้วไง? หิวแล้วก็ต้องกินสิ และ เมื่อยิ่งนอน หรือ ใกล้เวลานอน เชื่อได้เลยว่า

การออกกำลังกาย หรือ ใช้พลังงาน ยิ่งน้อยลงไป โอกาสที่จะจัดการแคล ที่กินเข้าไป

เรียกได้เลยว่า ไม่มี โดยฮอร์โมนที่ออกฤทธ์เร็วนี้ กระตุ้นความหิวอย่างหนัก และ

ทำให้คุณต้องการอาหาร

 

สาเหตุอีกประการ เมื่อคุณนอนไม่หลับ เพราะระบบร่างกายมีระบบ เอนโดแคนนาบินอย

ที่จะจับกับตัวรับ เป็น Recepter ตัวเดียวกัน กับที่จับสารในกัญชา

และ นั่นง่ายขึ้นเลย ถ้าคุณเคยเสพกัญชามาก่อนเพราะมันหิวเอามากๆ

หลังจากเสพกัญชา คนนอนน้อยก็เช่นเดียวกัน คุณอาจจะต้องการขนมสักชิ้น

ของเค็มหน่อยมั้ยละ หรือ เป็นแป้งดี จะได้อยู่ท้องหน่อย

 

ในการทดลองนี้ เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่นอนเต็มอิ่ม 8 ชั่วโมง

กับผู้ที่นอนเพียง 4.5 ชั่วโมงนั้น รายงานชี้แจงว่า ความหิวของคนนอนแค่ 4.5 ชั่วโมงนั้น

เพิ่มขึ้นมากกว่า ผู้นอน 8 ชั่วโมงเป็นอย่างมาก และ ผู้ที่นอนน้อย ยังประสบกับปัญหา

ของการห้ามอก ห้ามใจที่จะไม่กินอาหารได้ยากมาก ทั้งยังมีความต้องการกินอาหาร หวาน มัน

ที่อุดมไปด้วยแป้งและแคลอรี่ ที่สูงลิบลิ่ว

 

คุณควรนอนให้มีคุณภาพดี เป็นเวลา 7-10 ชั่วโมง ลดความเสี่ยง เรื่องโรคอ้วน อารมณ์ที่แปรปรวน

ความดันโลหิต หวาดระแวง ซึมเศร้า เบาหวาน เส้นเลือดในสมอง และ อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงมะเร็ง

 

การนอนให้ดี คือนอนเป็นเวลา 7-10 ชั่วโมง ในช่วงเวลาเดิม และ ต้องเป็นการตื่นในเวลาเดิมทุกเช้า

ไม่เว้นแม้ช่วงวันหยุดด้วย และ ควรออกกำลังกายเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ในวันที่ออกกำลังกาย

จะช่วยลดความเครียด ความดันโลหิต และ การทำให้เกิดการนอนหลับที่ง่ายขึ้น แต่ไม่ควรออกกำลังกาย

ในช่วงเวลาที่เข้าใกล้เวลานอน นั่นเป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากร่างกายจะร้อน และ ได้รับการเผาผลาญแคล

จะทำให้คุณนอนหลับยาก และ ร้อนอีกด้วย

 

และตัวช่วยที่ดี ในการฝึกสมอง ที่ทำให้การนอนหลับง่ายขึ้น ช่วยให้คุณเข้าสู่ช่วงการนอนได้ดี เพียง 3 ขั้นตอน

โดยในระหว่างวันนั้น พยายามพบแสงธรรมชาติ แสงแดดให้มาก เนื่องจากช่วยกระตุ้นร่างกายให้ตื่นได้ และ

ยังช่วยบริหารจัดการเรื่องเวลานอนได้ดี หลีกเลี่ยงสารกระตุ้น พวกชา กาแฟ หลัง 15.30 น และ อาหาร

ที่มีไขมันหนักก่อนนอน พยายามสร้างกิจวัตร ที่คุณจะทำซ้ำได้ทุกคืน การอาบน้ำอุ่น อ่านหนังสือผ่อนคลาย

หรือฟังเพลงดีๆ ก่อนนอน ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ตรวจสอบให้มั่นใจ ว่าหมอนนอนสบายพอ และ อุณหภูมิ

เหมาะพอสำหรับการนอนหลับ และ อย่าทำงาน หรือ ทำอย่างอื่น สอนสมองให้เข้าใจเรื่องห้องนอน ว่าคือที่

สำหรับการนอนหลับเท่านั้น ลดแสงรบกวน รวมถึงหน้าจอโทรศัพท์ และ ลดเสียงรบกวนด้วยเช่นเดียวกัน

และคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่ดีขึ้น และ ร่างกายที่ดีขึ้นเป็นอย่างไร

 

เครื่องดื่มจากสมุนไพร ที่จะทำให้คุณภาพการนอนหลับของคุณดีขึ้น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

คลิกที่ดาว เพื่อให้คะแนนบทความ

Average rating 3 / 5. Vote count: 1

อ่านจบแล้ว แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •